Hình ảnh hoạt động

Tin tức sự kiện

photodune-2043745-college-student-s

Thông báo về việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán tài sản trên đất

Công Ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Thông báo về việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số 187 Hùng Vương, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế và Bán Tài sản trên đất: Khu vực kinh doanh xăng dầu (mái che, cột bơm), Nhà điều hành, khu vực bể chứa, nền bãi bê tông.

SXKD - ĐSXH

photodune-2043745-college-student-s

Thông báo về việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán tài sản trên đất

Công Ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Thông báo về việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số 187 Hùng Vương, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế và Bán Tài sản trên đất: Khu vực kinh doanh xăng dầu (mái che, cột bơm), Nhà điều hành, khu vực bể chứa, nền bãi bê tông.

Đảng uỷ - Công đoàn - ĐTN