Organization structure of Railway Construction Corporation Joint stock Company

Thursday - 29/11/2018 06:04
Organization structure of Railway Construction Corporation Joint stock Company includes: Management board, Control Unit, Director Board, Departments of Head Office, subsidiary companies.
Organization structure of Railway Construction Corporation Joint stock Company

The detail:

I. Management board

1. Mr. Nguyen Thanh Huyen - Position: Chairman of Management board

2. Mr. Nguyen Thanh Long    - Position: Member

3. Mr. Trinh Duc Long            - Position: Member

4. Mr. Cao Dang Phuc           - Position: Member

5. Mr. Vo Van Phuc                 - Position: Member

II. Control Unit:

1. Mr. Luu Duc Loc                  - Position: The head of unit

2. Mr. Nguyen Quoc Dan        - Position: Member                 

3. Mr. Pham Xuan Hao           - Position: Member

III. Director Board

1. Mr. Nguyen Thanh Long    - Position: General Director;

2. Mr. Nguyen Huu Diem       - Position: Deputy General Director

3. Mr. Hoang Tung Vuong     - Position: Deputy General Director

4. Mr. Cao Dang Phuc            - Position: Deputy General Director

5. Mr. Vo Van Phuc                  - Position: Deputy General Director

6. Mr. Pham Duy Tuyen         - Position: Deputy General Director

7. Mr. Nguyen Cong Binh      - Position: Deputy General Director

IV. Departments of head office

1. Planning – Business Department;

2. Project Department;

3. Center for Consultation  Supervision of works and Implementation Draw Design

4. Party committee;

5. Trade Union;

6. Communist Youth Union;

7. Technology Department;

8. Material Department;

9. Equipment Department;

10. Financial – Accounting Department ;

11. Organization – Personnel Department; 

12. General Office;

13. Laboratory;

14. International Relation Department.

V. Representative Office:

1. RCC’s Representative Office on Dong Hoi City – Quang Binh Province: No. 122 Huu Nghi Road – Nam Ly Ward – Dong Hoi City - Quang Binh Province;

2. RCC’s Representative Office on Hue City – Thua Thien Hue Province: No. 131 Thach Han Road – Thuan Hoa Ward – Hue City – Thua Thien Hue Province

3. RCC’s Representative Office on Ho Chi Minh City: 249/1 No. 2 Street – Tan Thoi Hiep Ward – No. 12 District – Ho Chi Minh City;

VI. Subsidiary Companies and Branches

1. 796 Construction One Member Company Limited: 249/1 No. 2 Street – Tan Thoi Hiep Ward – No. 12 District – Ho Chi Minh City;

2. 798 Construction One Member Company Limited: Kim No Ward – Dong Anh District – Hanoi City;

3. 798 Construction One Member Company Limited: No. 59 Nguyen Van Cu Road – Hoa Hiep Ward – Lien Chieu District – Da Nang City;

4. 878 Construction and Mechanical One Member Company Limited: No. 6 Area – Phu Bai Town – Huong Thuy District – Thua Thien Hue Province;

5. Da Nang Railway Material One Member Company Limited: No. 61 Nguyen Van Cu Road – Hoa Hiep Ward – Lien Chieu District – Da Nang City;

6. 791 Construction One Member Company Limited: No. 144 Nguyen Truong To Road – Dong Vinh Ward – Vinh City - Nghe An Province;

7. 792 Construction One Member Company Limited: No. 122 Huu Nghi Road – Nam Ly Ward – Dong Hoi City - Quang Binh Province;

8. 793 Construction One Member Company Limited: No. 292 Le Duan Road - Đong Ha City - Quang Tri Province;

9. 879 Construction One Member Company Limited : No. 20 Bao Quoc Street - Đuc Ward – Hue City – Thua Thien Hue Province;

10. Hoang Mai Stone One Member Company Limited: Quynh Thien Ward – Hoang Mai Town - Quynh Luu District - Nghe An Province;

11. Ex-Import and general trading One Member Company Limited: Fifth Floor, No. 9 Lang Ha Street – Thanh Cong Ward - Ba Đinh District – Hanoi City;

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Thông xe kỹ thuật cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương - TP Huế
Statistics
  • Online11
  • Search engine1
  • Guest10
  • Today3,270
  • This month93,562
  • Total2,119,912
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second