Some typical works have been constructed by Construction Enterprise 793

Thursday - 29/11/2018 06:27
Some typical works have been constructed by Construction Enterprise 793

Some typical works have been constructed by Construction Enterprise 793

 

 

Construction Enterprise 793 has implemented hundreds of works during establishment and development, some typical works as follow

1. Ben Quan bridge - Project of Ho Chi Minh highway construction

2. Bich La bridge, the works for anniversary of Prime minister Le Duan’s  100 years birthday

3. Cầu Bắc Phước - Tỉnh Quảng Trị

4. Cầu Cửa Việt - Tỉnh Quảng Trị, công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

 

Ngoài ra còn nhiều công trình khác như: Cầu vượt phía Nam ga Quảng Trị, cầu Hải Thọ 2, cầu Vĩnh Phước, cầu Hải Quế, gói thầu số 7 đường tránh lũ - Tỉnh Quảng Trị, cầu Trung Quán - Tỉnh Quảng Bình, các công trình thuộc dự án CP2, các cầu thuộc tiểu dự án Lim - Phả Lại , tham gia khắc phục hậu quả bão lụt,...

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second