No. 7 National Highway Improvement Project

Thursday - 29/11/2018 06:18
No. 7 National Highway Improvement Project

+ Scale and  technical characteristics of the works: Design velocity: 40km/h, road base width = 7,5m, road surface width: 5,5m. Permanent bridge by prestressed concrete and reinforced concrete with load H30-XB80, design frequency 4%, bridge width: B=(7+2x0,5m)=8m,  Lc=22,44 – 84,20m. Length of each span: 24m, cross-section includes 4 slabs of prestressed beam.

+ Work value: 29.651 billion VND

+ Year of commencement: 2005.

+ Year of completion: 2008

+ Employer/ Representative Employer: 85 Project Management Unit. Address: No.148 Nguyen Sy Sach – Vinh City – Nghe An Province

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Thông xe kỹ thuật cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương - TP Huế
Statistics
  • Online25
  • Today3,129
  • This month93,421
  • Total2,119,771
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second