17:57 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

Thông tin cổ đông

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Thông tin cổ đông » Thông báo

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

Thứ tư - 13/07/2011 16:23
Ngày 19 tháng 4 năm 2011 tại trụ sở cơ quan Công ty, Tòa nhà số 9 - Đư­ờng Láng Hạ - Ph­ờng Thành Công – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

 

               CÔNG TY CỔ PHẦN                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TCT CÔNG TRÌNH Đ­ƯỜNG SẮT                                                                              Độc lập - Tự do - Hanh phúc

 

                                                                                                                                          Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

 

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH Đ­ƯỜNG SẮT

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nư­ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ,

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần công trình đường sắt ban hành theo Thông báo số 367 TB/CTĐS- TCLĐ ngày 29/4/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần công trình đường sắt (Nay là Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt).

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2011 tại trụ sở cơ quan Công ty, Tòa nhà số 9 - Đư­ờng Láng Hạ - Ph­ờng Thành Công – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

1.Chủ tọa Đại hội:

            - Ông Nguyễn Thanh Huyền                  Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.Thư­ ký Đại hội :

            - Ông Đoàn Kiều Văn                            Cổ đông trong Công ty

            - Ông Lê Đình Sơn                               Cổ đông trong Công ty

* Đại hội được vinh dự đón tiếp các vị đại biểu của Đường sắt Việt Nam gồm:

Ông Nguyễn Hữu Bằng - Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng các quý vị đại biểu đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đại diện các Ban của Đ­ường sắt Việt Nam, Báo Giao thông vận tải và Báo Đư­ờng sắt Việt Nam.

3- Thành phần cổ đông về dự Đại hội:

+ Tổng số cổ đông đã đăng ký danh sách tham dự Đại hội là : 247 cổ đông

   Với cổ phần tương đương là: 12.375.308 cổ phần ( = 100% vốn Điều lệ đã góp)

+ Tại thời điểm khai mạc Đại hội (8h30’), Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội là 158người với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 9.519.312  cổ phần, chiếm: 76,92% vốn điềulệ, đủ điều kiện quy định của Điều lệ để tiến hành Đại hội.

4- Đại hội đã thông qua :

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010; Ph­ương án kinhdoanh năm 2011.

2. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính - Ph­ương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010. Kế hoạch tài chính năm 2011 của Công ty.

3. Báo cáo tài chính năm 2010 đã đ­ược kiểm toán.

4. Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2010 của Công ty.

5. Báo cáo dự thảo bổ sung, sửa đổi  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2011.

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

7. Tờ trình về việc: Thông qua phư­ơng án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đư­ờng sắt và Công ty Cổ phần Vật t­ Đ­ường sắt Đà Nẵng và ph­ương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Hữu Bằng - Chủ tịch Hội đồng thànhviên – Tổng giám đốc Tổng công ty Đ­ường sắt Việt Nam (Đại diện cơ quan quản lý phần vốn của Nhà nư­ớc đầu tư­ tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt)

5- Các cổ đông đã nghiên cứu, tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Tổng số có: 03 ý kiến. Trong đó: Phát biểu tại Đại hội là 03 ý kiến. Tham gia ý kiến bên ngoài Đại hội (bằng văn bản) : Không.

 

            Nhìn chung ý kiến phát biểu của các cổ đông đều đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Công ty năm 2010. Giữ vững sự ổn định trong các mặt hoạt động SXKD-ĐSXH và phát triển của Doanh nghiệp.

- Có 01 ý kiến của Ng­ười đại diện Cơ quan quản lý phần vốn Nhà n­ước tại Công ty Cổphần Tổng công ty Công trình đ­ường sắt.

- Có 01 ý kiến của Cổ đông Phạm Hữu Xuân: Việc phát hành thêm 1.124.915 CP có mệnh giá là 20.000 đ/CP, bán cho các Cổ đông hiện hữu năm 2011 để tăng vốn Điều lệ của Công ty, nên đ­ược xem xét pưh­ơng thức phát hành nh­ thế nào cho có lợi cho cổ đông và Doanh nghiệp.

Điều chỉnh tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2010 : Quỹ đầu t­ phát triển nên điều chỉnh giảm xuống. Quỹ phúc lợi nên điều chỉnh tăng lên để có điều kiện cải thiện đời sống ng­ười lao động. Tỷ lệ tăng, giảm sao cho phù hợp với thực tế.

- Có 01 ý kiến của Cổ đông Tập đoàn Thái Bình Dư­ơng : Nên cụ thể hóa kế hoạch đầu t­ư năm 2011 nhằm đánh thức tiềm năng sẵn có, khai thác có hiệu quả những tiềm năng của Doanh nghiệp về các ngành nghề kinh doanh truyền thống. Thúc đẩy mạnh các hoạtđộng về Đầu t­ư và kinh doanh bất động sản để Công ty ngày càng có điều kiện phát triển hơn.

 

Sau khi nghe các ý kiến của cổ đông phát biểu tham luận, ông Chủ tịch HĐQT giải đáp rõ những nội dung mà cổ đông quan tâm.

 

6- Đại hội đã tiến hành thông qua và biểu quyết các nội dung, chỉ tiêu :

6.1. Thống nhất toàn bộ nội dung các báo cáo đã thông qua tr­ước Đại hội :

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010; Phư­ơng án kinhdoanh năm 2011.

+ Báo cáo kết quả hoạt động tài chính - Phư­ơng án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2010. Kế hoạch tài chính năm 2011 của Công ty.

+ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2010 của Công ty.

+ Báo cáo dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2011.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

+ Tờ trình về việc : Thông qua ph­ơng án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đ­ường sắt và Công ty Cổ phần Vật t­ư Đư­ờng sắt Đà Nẵng và ph­ương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đư­ờng sắt với Công ty Cổ phần Vật t­ư Đ­ường sắt Đà Nẵng là 1:1 (Có nghĩa là : 01 cổ phần có mệnh giá 10.000 đ của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đ­ường sắt bằng 01 cổ phần 10.000 đ của Công ty Cổ phần Vật t­ư Đ­ường sắt Đà Nẵng).

 

6.2. Biểu quyết các nội dung, chỉ tiêu :Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội là: 163người với cổphần t­ương đ­ương là: 11.077.275cổ phần, chiếm: 89,51% vốn Điều lệ đã góp)

6.2.1. Biểu quyết ph­ơng án phân chia lợi nhuận sau thuế; Trích lập các quỹ; Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010:

            - Trả cổ tức bằng tiền mặt: 12,5%/năm.

            - Quỹ đầu t­ư phát triển: 41,376% lợi nhuận.

            - Quỹ dự phòng tài chính: 10% lợi nhuận.

            - Quỹ khen thư­ởng: 10% lợi nhuận

            - Quỹ phúc lợi  05% lợi nhuận

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là: 0,12 Doanh thu và thu nhập.

- Số cổ phần trên số phiếu biểu quyết tán thành: 11.077.275 CP = 100%

- Số phiếu không tán thành: 0/0 phiếu =  0%

 

6.2.2 Biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đ­ường sắt năm 2011(Đã đ­ơợc bổ sung, sửa đổi):

- Số cổ phần trên số phiếu biểu quyết tán thành: 11.077.275 CP = 100%

- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu =  0%

6.2.3. Biểu quyết các chỉ tiêu chính năm 2011 :

 

 

 

BIỂU QUYẾT

Số

CHỈ TIÊU

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

T/T

 

Cổ phần

Tỷ lệ %

Cổ phần

Tỷ lệ %

Cổ phần

Tỷ lệ %

 

 

 

CP tham dự

 

CP tham dự

 

CP tham dự

1

 

Về tổ chức :

- Hoàn thiện mô hình quản lý theo hình thức: Công ty mẹ - Công ty con.

- Chuyển đổi từ 4-6 XNTV thành Công ty TNHH một thành viên.

- Hoàn thành việc sáp nhập Công ty CP Vật tư­ Đường sắt Đà Nẵng vào Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt.

- Thành lập và đ­a Công ty CP bất động sản Đ­ường sắt vào hoạt động trong quý 2 – 2011.

- Đào tạo, tuyển dụng cán bộ quản lý, CNLĐ theo hướng tinh, gọn, chuyên sâu nghiệp vụ, ngoại ngữ, ngành nghề. Tổng kinh phí đào tạo từ 0,7 – 0,8% doanh thu toàn Công ty. 

11.077.275

100%

0

0

0

0

2

Kế hoạch SXKD :

- Tổng giá trị sản l­ợng đạt : 780 tỷ đ

  + Xây lắp :    580 tỷ đồng.

  + CN&DV : 200 tỷ đồng.

- Doanh thu : 720 tỷ đồng

- Thu hồi vốn : 650 tỷ đồng

- Lợi nhuận tr­ớc thuế : 59 tỷ đồng

11.077.275

100%

0

0

0

0

3

Đầu t­ xây dựng nội bộ : 23 tỷ đồng

11.077.275

100%

0

0

0

0

 

- Tìm đối tác để đầu t­ XD lại trụ sở của Công ty tại số 9 Láng Hạ - Hà Nội

- Hoàn thiện Trụ sở điều hành của XNCT 879 tại Bắc Ninh.

- Xây dựng Trụ sở điều hành của XNCT 798 tại Đông Anh – Hà Nội.

-Lập dự án xây dựng Trụ sở điều hành Xí nghiệp SXVL& XDCT Minh Cầm; Nhà nghỉ CNV Đư­ờng sắt tại H.Mai

- Tiếp tục đầu t­ư XD Nhà nghỉ tại T.P Đồng Hới – Quảng Bình.

- Lập thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại Ngự Bình và H­ơng Sơ - Thành phố Huế.

 

 

 

 

 

 

 

4

Kinh doanh bất động sản:

11.077.275

100%

0

0

0

0

 

Đầu t­ư vào Công ty CP bất động sản Đư­ờng sắt : 27 tỷ đồng để thực hiện các dự án sau :

- Đầu tư­ dự án :”Chung c­ tại số 144 Nguyễn Tr­ường Tộ - T.P.Vinh - N.An

- Khu công nghiệp nhỏ H­ng Đông -  T.P.Vinh – Nghệ an

- Đầu t­ư dự án :”Mở rộng Ga Vinh” (Nếu đư­ợc Đư­ờng sắt V.N chấp thuận)

 

 

 

 

 

 

5

Đầu t­ mở rộng SXKD về công nghiệp: 35 tỷ đồng

11.077.275

100%

0

0

0

0

 

- Đầu t­ dây chuyền sản xuất tà vẹt BTCT DƯL và X­ưởng kết cấu thép tại Bình Dương

- Đầu t­ư dây chuyền sản xuất tà vẹt  BTCT DƯL ghi tại Đà Nẵng.

 

 

 

 

 

 

 

6

Đầu tư­ thiết bị :20 tỷ đồng

Đầu t­ư các loại phư­ơng tiện thiết bị thi công : Cần cẩu, xe vận tải, cẩu tự hành, xe đầu kéo, xe ben, máy đào xúc, máy điện, máy hơi ép để phục vụ thi công.

11.077.275

100%

0

0

0

0

7

Lợi nhuận năm 2011 và ph­ương án phân phối lợi nhuận sau thuế :

- Lợi nhuận tr­ước thuế : 59 tỷ.

- Trích lập các quỹ: 50% lợi nhuận sau thuế. Trong đó :

     + Quỹ đầu tư­ phát triển : 45%.

     + Quỹ khen th­ởng, phúc lợi : 20%

     - Chi trả cổ tức 12%/năm trở lên bằng tiền.

 

 

100%

0

0

0

0

8

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát :0,2% Doanh thu và thu nhập.

11.077.275

100%

0

0

0

0

9

Ph­ơng án phát hành cổ phiếu :

- Việc phát hành thêm cổ phiếu: Năm 2011 Sáp nhập Công ty CP Vật t­ư đư­ờng sắt Đà Nẵng vào Công ty CP Tổng công ty Công trình đư­ờng sắt, Vốn điều lệ tăng là do việc hoán đổi cổ phần của hai Công ty.Vốn điều lệ của Công ty sau khi sáp nhập là : 140.524.580.000 đồng nên sẽ không phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2011.

- Đ­a cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán vào thời điểm thích hợp, có lợi cho cổ đông và DN.

11.077.275

100%

0

0

0

0

10

Lựa chọn Công ty TNHH  Dịch vụ kiểm toán và t­ư vấn UHY để thực hiện  kiểm toán năm 2011.

11.077.275

100%

0

0

0

0

 

 

7-Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị ra Nghị quyết của Đại hộivà tổchức, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện, vì một lý do nào đó mà phải thay đổi các chỉ tiêu thì giao cho HĐQT điều chỉnh, đồng thời báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

            Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đư­ờng sắt năm 2011  đã hoàn thành tất cả các nội dung theo yêu cầu đề ra và đã đ­ược toàn thể cổ đông dự Đại hội biểu quyết tán thành.

            Biên bản này đã được công bố trong đại hội tr­ớc khi bế mạc

Đại hội kết thúc vào lúc 11h 40’ ngày 19 tháng 4 năm 2011./.

 

   Họ tên và chữ ký                                                          Họ tên và chữ ký

     của Chủ tọa                                                                    của thư­ ký

 

 

           (đã ký)                                                                          (đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Huyền                                      Đoàn Kiều Văn               Lê Đình Sơn          

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

 


Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

 

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH Đ­ƯỜNG SẮT

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nư­ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ,

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần công trình đường sắt ban hành theo Thông báo số 367 TB/CTĐS- TCLĐ ngày 29/4/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần công trình đường sắt (Nay là Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt).

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2011 tại trụ sở cơ quan Công ty, Tòa nhà số 9 - Đư­ờng Láng Hạ - Ph­ờng Thành Công – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

1.Chủ tọa Đại hội:

            - Ông Nguyễn Thanh Huyền                  Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.Thư­ ký Đại hội :

            - Ông Đoàn Kiều Văn                            Cổ đông trong Công ty

            - Ông Lê Đình Sơn                               Cổ đông trong Công ty

* Đại hội được vinh dự đón tiếp các vị đại biểu của Đường sắt Việt Nam gồm:

Ông Nguyễn Hữu Bằng - Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng các quý vị đại biểu đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đại diện các Ban của Đ­ường sắt Việt Nam, Báo Giao thông vận tải và Báo Đư­ờng sắt Việt Nam.

3- Thành phần cổ đông về dự Đại hội:

+ Tổng số cổ đông đã đăng ký danh sách tham dự Đại hội là : 247 cổ đông

   Với cổ phần tương đương là: 12.375.308 cổ phần ( = 100% vốn Điều lệ đã góp)

+ Tại thời điểm khai mạc Đại hội (8h30’), Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội là 158người với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 9.519.312  cổ phần, chiếm: 76,92% vốn điềulệ, đủ điều kiện quy định của Điều lệ để tiến hành Đại hội.

4- Đại hội đã thông qua :

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010; Ph­ương án kinhdoanh năm 2011.

2. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính - Ph­ương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010. Kế hoạch tài chính năm 2011 của Công ty.

3. Báo cáo tài chính năm 2010 đã đ­ược kiểm toán.

4. Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2010 của Công ty.

5. Báo cáo dự thảo bổ sung, sửa đổi  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2011.

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

7. Tờ trình về việc: Thông qua phư­ơng án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đư­ờng sắt và Công ty Cổ phần Vật t­ Đ­ường sắt Đà Nẵng và ph­ương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Hữu Bằng - Chủ tịch Hội đồng thànhviên – Tổng giám đốc Tổng công ty Đ­ường sắt Việt Nam (Đại diện cơ quan quản lý phần vốn của Nhà nư­ớc đầu tư­ tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt)

5- Các cổ đông đã nghiên cứu, tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Tổng số có: 03 ý kiến. Trong đó: Phát biểu tại Đại hội là 03 ý kiến. Tham gia ý kiến bên ngoài Đại hội (bằng văn bản) : Không.

 

            Nhìn chung ý kiến phát biểu của các cổ đông đều đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Công ty năm 2010. Giữ vững sự ổn định trong các mặt hoạt động SXKD-ĐSXH và phát triển của Doanh nghiệp.

- Có 01 ý kiến của Ng­ười đại diện Cơ quan quản lý phần vốn Nhà n­ước tại Công ty Cổphần Tổng công ty Công trình đ­ường sắt.

- Có 01 ý kiến của Cổ đông Phạm Hữu Xuân: Việc phát hành thêm 1.124.915 CP có mệnh giá là 20.000 đ/CP, bán cho các Cổ đông hiện hữu năm 2011 để tăng vốn Điều lệ của Công ty, nên đ­ược xem xét pưh­ơng thức phát hành nh­ thế nào cho có lợi cho cổ đông và Doanh nghiệp.

Điều chỉnh tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2010 : Quỹ đầu t­ phát triển nên điều chỉnh giảm xuống. Quỹ phúc lợi nên điều chỉnh tăng lên để có điều kiện cải thiện đời sống ng­ười lao động. Tỷ lệ tăng, giảm sao cho phù hợp với thực tế.

- Có 01 ý kiến của Cổ đông Tập đoàn Thái Bình Dư­ơng : Nên cụ thể hóa kế hoạch đầu t­ư năm 2011 nhằm đánh thức tiềm năng sẵn có, khai thác có hiệu quả những tiềm năng của Doanh nghiệp về các ngành nghề kinh doanh truyền thống. Thúc đẩy mạnh các hoạtđộng về Đầu t­ư và kinh doanh bất động sản để Công ty ngày càng có điều kiện phát triển hơn.

 

Sau khi nghe các ý kiến của cổ đông phát biểu tham luận, ông Chủ tịch HĐQT giải đáp rõ những nội dung mà cổ đông quan tâm.

 

6- Đại hội đã tiến hành thông qua và biểu quyết các nội dung, chỉ tiêu :

6.1. Thống nhất toàn bộ nội dung các báo cáo đã thông qua tr­ước Đại hội :

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010; Phư­ơng án kinhdoanh năm 2011.

+ Báo cáo kết quả hoạt động tài chính - Phư­ơng án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2010. Kế hoạch tài chính năm 2011 của Công ty.

+ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2010 của Công ty.

+ Báo cáo dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2011.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

+ Tờ trình về việc : Thông qua ph­ơng án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đ­ường sắt và Công ty Cổ phần Vật t­ư Đư­ờng sắt Đà Nẵng và ph­ương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đư­ờng sắt với Công ty Cổ phần Vật t­ư Đ­ường sắt Đà Nẵng là 1:1 (Có nghĩa là : 01 cổ phần có mệnh giá 10.000 đ của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đ­ường sắt bằng 01 cổ phần 10.000 đ của Công ty Cổ phần Vật t­ư Đ­ường sắt Đà Nẵng).

 

6.2. Biểu quyết các nội dung, chỉ tiêu :Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội là: 163người với cổphần t­ương đ­ương là: 11.077.275cổ phần, chiếm: 89,51% vốn Điều lệ đã góp)

6.2.1. Biểu quyết ph­ơng án phân chia lợi nhuận sau thuế; Trích lập các quỹ; Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010:

            - Trả cổ tức bằng tiền mặt: 12,5%/năm.

            - Quỹ đầu t­ư phát triển: 41,376% lợi nhuận.

            - Quỹ dự phòng tài chính: 10% lợi nhuận.

            - Quỹ khen thư­ởng: 10% lợi nhuận

            - Quỹ phúc lợi  05% lợi nhuận

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là: 0,12 Doanh thu và thu nhập.

- Số cổ phần trên số phiếu biểu quyết tán thành: 11.077.275 CP = 100%

- Số phiếu không tán thành: 0/0 phiếu =  0%

 

6.2.2 Biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đ­ường sắt năm 2011(Đã đ­ơợc bổ sung, sửa đổi):

- Số cổ phần trên số phiếu biểu quyết tán thành: 11.077.275 CP = 100%

- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu =  0%

6.2.3. Biểu quyết các chỉ tiêu chính năm 2011 :

 

 

BIỂU QUYẾT

Số

CHỈ TIÊU

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

T/T

 

Cổ phần

Tỷ lệ %

Cổ phần

Tỷ lệ %

Cổ phần

Tỷ lệ %

 

 

 

CP tham dự

 

CP tham dự

 

CP tham dự

1

 

Về tổ chức :

- Hoàn thiện mô hình quản lý theo hình thức: Công ty mẹ - Công ty con.

- Chuyển đổi từ 4-6 XNTV thành Công ty TNHH một thành viên.

- Hoàn thành việc sáp nhập Công ty CP Vật tư­ Đường sắt Đà Nẵng vào Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt.

- Thành lập và đ­a Công ty CP bất động sản Đ­ường sắt vào hoạt động trong quý 2 – 2011.

- Đào tạo, tuyển dụng cán bộ quản lý, CNLĐ theo hướng tinh, gọn, chuyên sâu nghiệp vụ, ngoại ngữ, ngành nghề. Tổng kinh phí đào tạo từ 0,7 – 0,8% doanh thu toàn Công ty. 

11.077.275

100%

0

0

0

0

2

Kế hoạch SXKD :

- Tổng giá trị sản l­ợng đạt : 780 tỷ đ

  + Xây lắp :    580 tỷ đồng.

  + CN&DV : 200 tỷ đồng.

- Doanh thu : 720 tỷ đồng

- Thu hồi vốn : 650 tỷ đồng

- Lợi nhuận tr­ớc thuế : 59 tỷ đồng

11.077.275

100%

0

0

0

0

3

Đầu t­ xây dựng nội bộ : 23 tỷ đồng

11.077.275

100%

0

0

0

0

 

- Tìm đối tác để đầu t­ XD lại trụ sở của Công ty tại số 9 Láng Hạ - Hà Nội

- Hoàn thiện Trụ sở điều hành của XNCT 879 tại Bắc Ninh.

- Xây dựng Trụ sở điều hành của XNCT 798 tại Đông Anh – Hà Nội.

-Lập dự án xây dựng Trụ sở điều hành Xí nghiệp SXVL& XDCT Minh Cầm; Nhà nghỉ CNV Đư­ờng sắt tại H.Mai

- Tiếp tục đầu t­ư XD Nhà nghỉ tại T.P Đồng Hới – Quảng Bình.

- Lập thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại Ngự Bình và H­ơng Sơ - Thành phố Huế.

 

 

 

 

 

 

 

4

Kinh doanh bất động sản:

11.077.275

100%

0

0

0

0

 

Đầu t­ư vào Công ty CP bất động sản Đư­ờng sắt : 27 tỷ đồng để thực hiện các dự án sau :

- Đầu tư­ dự án :”Chung c­ tại số 144 Nguyễn Tr­ường Tộ - T.P.Vinh - N.An

- Khu công nghiệp nhỏ H­ng Đông -  T.P.Vinh – Nghệ an

- Đầu t­ư dự án :”Mở rộng Ga Vinh” (Nếu đư­ợc Đư­ờng sắt V.N chấp thuận)

 

 

 

 

 

 

5

Đầu t­ mở rộng SXKD về công nghiệp: 35 tỷ đồng

11.077.275

100%

0

0

0

0

 

- Đầu t­ dây chuyền sản xuất tà vẹt BTCT DƯL và X­ưởng kết cấu thép tại Bình Dương

- Đầu t­ư dây chuyền sản xuất tà vẹt  BTCT DƯL ghi tại Đà Nẵng.

 

 

 

 

 

 

 

6

Đầu tư­ thiết bị :20 tỷ đồng

Đầu t­ư các loại phư­ơng tiện thiết bị thi công : Cần cẩu, xe vận tải, cẩu tự hành, xe đầu kéo, xe ben, máy đào xúc, máy điện, máy hơi ép để phục vụ thi công.

11.077.275

100%

0

0

0

0

7

Lợi nhuận năm 2011 và ph­ương án phân phối lợi nhuận sau thuế :

- Lợi nhuận tr­ước thuế : 59 tỷ.

- Trích lập các quỹ: 50% lợi nhuận sau thuế. Trong đó :

     + Quỹ đầu tư­ phát triển : 45%.

     + Quỹ khen th­ởng, phúc lợi : 20%

     - Chi trả cổ tức 12%/năm trở lên bằng tiền.

 

 

100%

0

0

0

0

8

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát :0,2% Doanh thu và thu nhập.

11.077.275

100%

0

0

0

0

9

Ph­ơng án phát hành cổ phiếu :

- Việc phát hành thêm cổ phiếu: Năm 2011 Sáp nhập Công ty CP Vật t­ư đư­ờng sắt Đà Nẵng vào Công ty CP Tổng công ty Công trình đư­ờng sắt, Vốn điều lệ tăng là do việc hoán đổi cổ phần của hai Công ty.Vốn điều lệ của Công ty sau khi sáp nhập là : 140.524.580.000 đồng nên sẽ không phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2011.

- Đ­a cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán vào thời điểm thích hợp, có lợi cho cổ đông và DN.

11.077.275

100%

0

0

0

0

10

Lựa chọn Công ty TNHH  Dịch vụ kiểm toán và t­ư vấn UHY để thực hiện  kiểm toán năm 2011.

11.077.275

100%

0

0

0

0

 

7-Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị ra Nghị quyết của Đại hộivà tổchức, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện, vì một lý do nào đó mà phải thay đổi các chỉ tiêu thì giao cho HĐQT điều chỉnh, đồng thời báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

            Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đư­ờng sắt năm 2011  đã hoàn thành tất cả các nội dung theo yêu cầu đề ra và đã đ­ược toàn thể cổ đông dự Đại hội biểu quyết tán thành.

            Biên bản này đã được công bố trong đại hội tr­ớc khi bế mạc

Đại hội kết thúc vào lúc 11h 40’ ngày 19 tháng 4 năm 2011./.

 

   Họ tên và chữ ký                                                          Họ tên và chữ ký

     của Chủ tọa                                                                    của thư­ ký

 

 

           (đã ký)                                                                          (đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Huyền                                      Đoàn Kiều Văn               Lê Đình Sơn          

 

 

Tác giả bài viết: CTĐS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: công ty

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên