03:12 ICT Thứ bảy, 18/09/2021

Thông tin cổ đông

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Thông tin cổ đông » Thông báo

Chi trả cổ tức năm 2008

Thứ tư - 13/07/2011 14:01
Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, căn cứ nghị quyết 355/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị, căn cứ quyết định 244/QĐ/HĐQT. Công ty cổ phần Công trình Đường sắt trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2008 như sau:

 

 

 

 

 

Văn bản kèm theo:

- Giấy uỷ quyền nhận cổ tức

- Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản.

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Mã số 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2008

 

Kính gửi:    Công ty cổ phần công trình Đường Sắt

 

Tên cổ đông:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số:…………………………..cấp ngày……………..tại………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số cổ đông: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần sở hữu đến 31/12/2008: ………………………………………………………………………………………

Trong đó: Số cổ phần phát hành mua thêm năm 2008: …………………….….cổ phần

Do điều kiện không thể trực tiếp đến nhận cổ tức cho năm tài chính 2008, tôi/chúng tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu số:…………………………………cấp ngày……………….tại…………………………………….…

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thay mặt tôi/chúng tôi đến nhận cổ tức năm tài chính 2008 của Công ty Cổ phần công trình Đường Sắt.

Tôi/ chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần công trình Đường Sắt và trước pháp luật về việc uỷ quyền này.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi nhận xong cổ tức.

 

                                                                                    ………., ngày     tháng      năm 2009

         Người được ủy quyền                                                                                         Cổ đông ủy quyền

         (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                (Ký tên, đóng dấu - nếu có)

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG XÃ NƠI CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CƯ TRÚ.

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Người được uỷ quyền mang theo Giấy uỷ quyền (bản gốc), Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) và Giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức; người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ 3.

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

                                                                                                                                            

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

 

 

Kính gửi:   Công ty Cổ phần công trình Đường Sắt

 

 

Tên cổ đông: ………………………………………… Mã cổ đông: …………………………………….…..

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………..……………………………..

Số CMTND/ĐKKD: …………………………………  Cấp ngày: ………………………………………  Nơi cấp:  ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

Số cổ phần sở hữu đến 31/12/2008: ………………………………………cổ phần

Trong đó: Số cổ phần phát hành mua thêm năm 2008: …………………….….cổ phần

Đề nghị Công ty Cổ phần công trình Đường Sắt chuyển số tiền cổ tức năm tài chính 2008 của tôi vào tài khoản chi tiết dưới đây:

Tên người/Đơn vị thụ hưởng: …………………………………………………………………………………

(Tên /Đơn vị thụ hưởng phải trùng khớp với tên cổ đông)

 

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………………………

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………………………………………

         Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về chủ tài khoản và các quy định khác có liên quan của Công ty Cổ phần công trình Đường Sắt và pháp luật Việt Nam.

                                                                       ……………, ngày       tháng        năm 2009

                                                                Bên đăng ký

                                                          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

 

 

 

 

 

………………………

 

Lưu ý

 

(1)Giấy đăng ký(kèm theo bản sao giấy CMND, hộ chi ếu hoặc giấy ĐKKD nếu cổ đông là pháp nhân)  xin vui lòng gửi về: “Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần công trình Đường Sắt - Số 9 - Đường Láng Hạ - Quận Ba Đình – T.P Hà Nội”.

(2)Công ty Cổ phần công trình Đường Sắt chỉ chuyển khoản cổ tức cho đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển khoản do cổ đông chịu, Công ty sẽ trừ vào cổ tức của cổ đông.

  

Tác giả bài viết: CTĐS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: căn cứ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên