18:09 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

Thông tin cổ đông

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Thông tin cổ đông » Thông báo

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

Thứ tư - 13/07/2011 13:59
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công trình Đường sắt đã diễn ra ngày 31 tháng 03 năm 2009. Nay Công ty CP Công trình Đường sắt công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 về việc biểu quyết các chỉ tiêu của Công ty.

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CT ĐƯỜNG SẮT

Về việc biểu quyết các chỉ tiêu trong Đại hội đồng cổ đông năm 2009

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

      

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình đường sắt ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2008;

-Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009;

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1:Thống nhất thông qua và biểu quyết các chỉ tiêu tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công trình đường sắt năm 2009, cụ thể:

 

Chỉ tiêu 1:Thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo:

      -Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008; Phương án kinh doanh năm 2009.

      - Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2008; Kế hoạch tài chính năm 2009.

      - Kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán và phương án tăng vốn điều lệ.

     -Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2008.

     Số cổ phần tán thành 9.312.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội được biểu quyết.

Chỉ tiêu 2: Biểu quyếtthông qua các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD năm 2009:

     - Tổng giá trị sản lượng đạt 423 tỷ đồng

     - Doanh thu đạt        405 tỷ đồng

     - Thu hồi vốn đạt 400 tỷ đồng

     - Tổng lợi nhuận đạt tư 9% doanh thu trở lên

     - Cổ tức đạt từ 11 - 13% năm

     - Tham gia đấu thầu các dự án lớn, ký các hợp đồng mới với tổng giá trị > 500 tỷ đồng. Đặc biệt là các dự án lớn trong ngành để có giá trị chuyển tiếp sang năm 2010 là > 400 tỷ đồng.

Số cổ phần tán thành 9.312.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội được biểu quyết.

Chỉ tiêu 3:Biểu quyết vớisố cổ phần tán thành 9.312.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội được biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản, điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

 

 

 

Chỉ tiêu 4:Thông qua chỉ tiêu đầu tư nâng cao năng lực, mở rộng sản xuất:

     Về tổ chức:

     - Thành lập công ty cổ phần tư vấn giám sát và thiết kế bản vẽ thi công

     -Tách và thành lập mới Chi nhánh - XN đá Minh Cầm.

      - Đào tạo cao học từ 10-20 CB quản lý, công nhân có chất lượng cao từ 100 -200 người. Tuyển dụng từ 25 - 30 kỹ sư, cử nhân chính quy bổ sung cán bộ quản lý.

     Về đầu tư kinh doanh bất động sản từ năm 2009 - 2012:

     -Đầu tư trụ sở mới cho môt Chi nhánh từ Huế ra Quế Võ - Bắc Ninh

     -Đầu tư khu chung cư và biệt thự tại Vinh trên diện tích 36.000m2

     -Đầu tư mở rộng ga Vinh.

     -Xin Tổng công ty ĐSVN để đầu tư khách sạn Bến Ngự  TP Huế.

     -Đầu tư vào dự án 31 Láng Hạ - Hà Nội từ 10 - 20 % tổng mức đầu tư

     -Đầu tư nhà nghỉ tại Quảng Bình trên diện tích 10.000m2

     -Lập dự án đầu tư cải tạo trụ sở số 9 Láng Hạ - Hà Nội trình UBTP Hà Nội và các cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch chi tiết.

     Đầu tư thiết bị: Đầu tư 30 đầu thiết bị với tổng giá trị 70 tỷ đồng, chuẩn bị đầu tư 01 dây chuyền sản xuất đá + sản xuất tà vẹt BT DƯL vào phía Nam.

     Số cổ phần tán thành 9.312.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội được biểu quyết.

 

Chỉ tiêu 5:

     - Bán 1.418.320 cổ phần ra công chúng để đạt vốn điều lệ là 112.571.900.000 đồng theo kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008.

     -Biểu quyếtphương án niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán

     Số cổ phần tán thành 9.312.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội được biểu quyết.

 

 

Chỉ tiêu 6:Biểu quyết phương án tăng vốn điều lệ năm 2009: Phát hành thêm 3.742.810 cổ phần để vốn điều lệ đạt 150 tỷ đồng.

Sau khi bán xong 1.418.320 cổ phần ra công chúng theo kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008, người đại diện phần vốn Nhà Nước tại công ty báo cáo HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về phương án phát hành 3.742.810 cổ phần để tăng vốn  Điều lệ đạt 150 tỷ đồng.     

 

     Số cổ phần tán thành 9.312.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội được biểu quyết.

 

Điều 2:Đại hội thống nhất giao cho HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên theo quy định. Quá trình điều hành vì một lý do nào đó phải thay đổi các chỉ tiêu thì giao cho HĐQT quyết định điều chỉnh đồng thời phải báo cáo ra ĐH cổ đông kỳ tiếp theo.

   

Điều 3: Hội đồng quản trị và các cổ đông công ty căn cứ quyết nghị thi hành./.           

          

Nơi nhận:                                                                         T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Như điều 3;                                                                                      CHỦ TỊCH

- Lưu HĐQT, VP.                                

 

 

Tác giả bài viết: CTĐS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: công ty

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên