17:59 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

Thông tin cổ đông

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Thông tin cổ đông » Thông báo

Quyết định Thành lập Công ty TNHH Một thành viên đá Hoàng Mai do Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt làm chủ sở hữu

Thứ hai - 17/10/2011 10:15

CÔNG TY CỔ PHẦN

TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Số: 739/ QĐ-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  07 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Công ty TNHH Một thành viên đá Hoàng Mai

do Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt làm chủ sở hữu

----------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 30/ 9/ 2011 về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên đá Hoàng Mai;

- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trên cơ sở từ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt - Xí nghiệp đá Hoàng Mai) do Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt làm chủ sở hữu, với những nội dung chính sau đây:

1.Tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐÁ HOÀNG MAI

- Tên giao dịch tiếng Anh:

HOANG MAI STONE ONE - MEMBER COMPANY LIMITED

viết tắt:                 HOANG MAICo ., Ltd.

2.Trụ sở chính:      Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

3.Ngành, nghề kinh doanh:

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:

+ Thiết kế xây dựng công trình giao thông;

+ Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình cầu và đường bộ;

+ Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình cầu và đường sắt;

+ Tư vấn, lập dự án, đầu tư xây dựng công trình.

- Phá dỡ

- Chuẩn bị mặt bằng

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng

- Đúc sắt, thép

- Sản xuất các cấu kiện kim loại

- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

- Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)

- Rèn, dập, ép và cán kim loại

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

- Sửa chữa máy móc, thiết bị

- Sửa chữa thiết bị điện

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

- Lắp đặt hệ thống điện

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

- Vận tải hành khách đường bộ khác

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

- Bốc xếp hàng hóa

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

- Đại lý

- Bán buôn xăng, dầu và các sản phẩm liên quan

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

- Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

4.Vốn điều lệ:        34.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tư tỷ đồng Việt Nam).

Việc xác định để điều chỉnh, bổ sung mức vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

5.Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu:

Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắtthực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty.

6.Sau khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Xí nghiệp đá Hoàng Mai trước khi chuyển đổi.

Điều 2.Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt; Giám đốc Xí nghiệp đá Hoàng Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Đảng ủy, HĐQT Công ty CP TCTy CTĐS;

-Lưu: VPTH, TCLĐ, Tổ NV.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Huyền

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên