17:18 ICT Thứ ba, 19/06/2018

Thông tin cổ đông

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Thông tin cổ đông » Thông báo

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2009

Căn cứ Quyết định số 512QĐ/CTCT/HĐQT ngày 24/5/2010 của chủ tịch HĐQT về việc chi trả 12% cổ tức năm tài chính 2009, nay Công ty CP Công trình Đường sắt tiến hành chi trả cổ tức đợt 2 từ ngày 05/6/2010.

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Hội đồng quản trị Công ty CP công trình đường sắt xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP công trình đường sắt; Căn cứ Quyết định số: 731/ QĐ - CT - HĐQT ngày 29/ 8/ 2005 của Hội đồng quản trị Công ty CP công trình đường sắt V/v ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động của HĐQT Công ty CP công trình Đường sắt; Ngày 27/ 3/ 2010, HĐQT Công ty CP công trình đường sắt đã họp và thống nhất quyết nghị

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009

Công ty cổ phần công trình Đường Sắt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009

Đề nghị bổ sung thông tin cá nhân của các cổ đông

Hiện nay, Công ty cổ phần công trình Đường sắt đã ký kết hợp đồng quản lý cổ đông số 22/VTS_QLCĐ/2009 ngày 01/7/2009 với Công ty cp chứng khoán Việt Thành về việc quản lý cổ đông. Đồng thời Công ty đã nộp hồ sơ lên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và đang bổ sung hoàn thiện các hồ sơ thủ tục. Trong đó có một số cổ đông chưa cung cấp đủ thông tin cần phải bổ sung

Chốt danh sách cổ đông và bàn giao quản lý cổ đông

Công ty cổ phần công trình Đường Sắt đã ký kết hợp đồng quản lý sổ cổ đông số 22/VTS_QLCĐ/2009 ngày 01/07/2009 với Công ty cổ phần chứng khoán Việt Thành về việc quản lý cổ đông. Để thuận tiện cho các cổ đông trong việc chuyển nhượng cổ phần và thực hiện lưu ký chứng khoán, nay Công ty cổ phần công trình Đường Sắt trân trọng thông báo đến quý cổ đông để chốt danh sách cổ đông bàn giao cho Công ty cổ phần chứng khoán Việt Thành

Báo cáo Tài chính

Báo cáo Tài chính năm 2008 Công ty CP công trình Đường sắt cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

Thông báo phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Thực hiện tinh thần cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 27 tháng 5 năm 2009. Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình Đường sắt thông báo số 569/CTCT/TCKT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Chi trả cổ tức năm 2008

Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, căn cứ nghị quyết 355/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị, căn cứ quyết định 244/QĐ/HĐQT. Công ty cổ phần Công trình Đường sắt trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2008 như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công trình Đường sắt đã diễn ra ngày 31 tháng 03 năm 2009. Nay Công ty CP Công trình Đường sắt công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 về việc biểu quyết các chỉ tiêu của Công ty.

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đường sắt, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009:

Báo cáo sửa đổi Điều lệ Cty CP Công trình Đường sắt

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Công trình Đường sắt năm 2009 dự kiến sẽ tổ chức dự kiến vào tháng 3 năm 2009. Ban soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty căn cứ các quy định Luật pháp hiện hành, Điều lệ Công ty năm 2008, điều kiện thực tế SXKD và xu thế phát triển của Công ty trong thời gian tới, sau một thời gian chuẩn bị và lấy ý kiến tham gia của ban lãnh đạo, các phòng ban, ban soạn thảo thống nhất đề nghị một số nội dung sau. Nay xin ý kiến đóng góp của các cổ đông Công ty, mọi ý kiến đóng góp gửi tới Văn phòng Tổng hợp Công ty CP Công trình Đường sắt bằng văn bản trước ngày 15 tháng 3 năm 2009.

Thông báo: Chi ứng 9% cổ tức của năm 2008

Thực hiện quyết định số 1166QĐ/CTĐS/HĐQT ngày 24/12/2008 về việc chi trả ứng 9% cổ tức của năm 2008. Tổng giám đốc ra thông báo số 1850TB-CTĐS/TCKT về việc "Chi ứng 9% cổ tức của năm 2008 cho các cổ đông của Công ty".

Thông báo về việc thay đổi mệnh giá cổ phiếu

Hiện nay, Luật chứng khoán đã quy định mệnh giá 1 cổ phiếu là 10.000đ. Tuy vậy, mệnh giá cổ phiếu của công ty vẫn đang là 100.000đ (do khi thực hiện cổ phần hoá công ty thực hiện cổ phần theo nghị định 64/2002NĐ-CP). Để thực hiện tốt các điều của luật chứng khoán, góp phần đưa luật chứng khoán đi vào cuộc sống và thuận tiện cho công tác quản lý của công ty, phù hợp với quy định pháp luật.

Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Ngày 27 tháng 3 năm 2008 tại trụ sở của Công ty số 9 Đường Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, TP Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Công Trình Đường Sắt đã tiền hành đại hội đồng Cổ đông thường niên năm2008. Đại hội được nghe HĐQT báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh,phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2007và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị, bất động sản trong năm 2008 và những năm tiếp theo.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Trang sau 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên