22:55 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Thông tin cổ đông

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Thông tin cổ đông » Thông tin ĐHĐCĐ năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Mẫu Giấy uỷ quyền Dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Mẫu Giấy uỷ quyền Dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2015, Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2016

Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2015, Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2016

Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015, Kế hoạch vốn lưu động năm 2016

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015, Kế hoạch vốn lưu động năm 2016

Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo Thường niên năm 2015

Báo cáo Thường niên năm 2015

Báo cáo Quản trị năm 2015

Báo cáo Quản trị năm 2015

Thông báo Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên