18:04 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Tin tức » Đảng ủy - Công đoàn - ĐTN

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ ba - 12/05/2015 12:16
Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2015, tại số 9 Láng Hạ - Phường Thành Công – Quận Ba Đình – TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng uỷ Tổng công ty ĐSVN.

Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo: Báo cáo chính trị của BCH khóa IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 trình Đại hội X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Đảng Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa IX nhiệm kỳ 2010 – 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên.

Báo cáo chính trị của BCH khóa IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 trình Đại hội X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đánh giá các khó khăn thuận lợi xuyên suốt nhiệm kỳ, phản ánh đầy đủ kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác đổi mới doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết TW3 (khóa IX), công tác nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xây dựng nếp sống văn hóa trong doanh nghiệp, công tác Quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, lãnh đạo các tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Đặc biệt trong công tác lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt được nhiều thành tựu, như: Giá trị sản lượng thực hiện 5 năm (2010 – 2014) đạt 4410 tỷ đồng, tăng trưởng GTSL bình quân đạt 10.35%; doanh thu và thu nhập 5 năm đạt 4330 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 16.62%; thu nhập bình quân của người lao động tăng hàng năm 12.21%, đạt 7.784 triệu đồng/tháng năm 2014; nộp thuế 5 năm đạt 358.7 tỷ đồng; đảm bảo công tác an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn công trình và an ninh trật tự xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc rèn luyện, thực hiện tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ công nhân lao động ngành Đường sắt “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo"

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty đã tiến hành mở các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 252 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng LLCT phổ thông cho 207 đảng viên mới; mở lớp trung cấp LLCT cho 52 đồng chí; gửi đào tạo cao cấp LLCT 4 đồng chí;

Đảng bộ Công ty 5 năm liên tục (2010 - 2014) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; trong đó năm 2012, 2013 đạt TSVM tiêu biểu; Các đảng bộ, chi bộ cơ sở bình quân hàng năm có 76,26% tổ chức đạt TSVM; trong đó có 26,9% tổ chức đạt TSVM tiêu biểu; 22% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1,75% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém.

Hàng năm có 17,3% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 70,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 12,4% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 147 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Ngọc Thành, bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá  những kết quả đã đạt được, những việc chưa làm được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ đề ra mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 – 2020 và được biểu quyết nhất trí thông qua, như sau:

1.  Trên cơ sở mục tiêu tổng quát “Việc làm – An toàn và phát triển”, triển khai mục tiêu chung của Đảng bộ Công ty là “Giữ vững tính đoàn kết, tận dụng mọi nguồn lực, giữ chữ tín với khách hàng, mở rộng thị trường, coi việc làm – đời sống của người lao động vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển doanh nghiệp; xây dựng tổ chức Đảng, chuyên môn, đoàn thể vững mạnh".

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

·         Phấn đấu GTSL hàng năm từ 1000 tỷ đồng trở lên; lực lượng lao động dưới 1500 người.

·         Doanh thu hàng năm trên 800 tỷ đồng.

·         Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước.

·         Lợi nhuận trước thuế hàng năm đạt trên 20% vốn điều lệ.

·         Cổ tức hàng năm duy trì trên 12% vốn điều lệ.

·         Thu nhập của người lao động đạt trên 10 triệu đồng/tháng tới năm 2019.

·         Đảm bảo an toàn về mọi mặt, trong đó chú trọng an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an ninh trật tự xã hội

3. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, với những nhiệm vụ chủ yếu:

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu nghề, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chống các quan điểm sai trái, những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề "Cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và "nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng" là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ.

- Tăng cường công tác giáo dục, quản lý tổ chức đảng và đảng viên. Phấn đấu hàng năm có trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ; có trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 18% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; giảm tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ phấn đấu phát triển từ 100 đảng viên mới trở lên.

- Lãnh đạo tổ chức Công đoàn: Lãnh đạo, chỉ đạo Ban thường vụ Công đoàn Công ty tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên. Tập thể lao động tiếp tục phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn đạo đức lối sống chung của cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

- Lãnh đạo tổ chức Đoàn thanh niên: Bằng các phong trào hoạt động của tuổi trẻ đảm bảo thiết thực lợi ích, lành mạnh để thu hút được đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tự giác, nhiệt tình tham gia các hoạt động của đoàn đề ra. Tổ chức các hình thức hoạt động để lồng ghép giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là giáo dục truyền thống của Ngành, của Công ty. Xác định mục tiêu lý tưởng, động cơ phấn đấu đúng đắn của thanh niên đối với sự nghiệp phát triển của đất nước và của Công ty. Xung kích đi đầu trong lao động, sản xuất, khoa học - kỹ thuật, văn nghệ - thể thao. Học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ để có điều kiện phát triển toàn diện.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2020

+ Đại hội đã bỏ phiếu để bầu Ban Chấp Hành Đảng bộ khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 19 đồng chí để lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam gồm 14 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa X

 

Tặng hoa và quà chia tay các ủy viên Ban chấp hành khóa IX

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp, Đại hội bế mạc vào trưa cùng ngày.​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: công ty

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên