04:28 ICT Thứ ba, 28/09/2021

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Tin tức » Đảng ủy - Công đoàn - ĐTN

Kết quả hoạt động SXKD - công tác xây dựng Đảng quý III và 9 tháng đầu năm 2011, nhiệm vụ biện pháp công tác quý IV năm 2011

Thứ sáu - 14/10/2011 17:24

  

ĐẢNG BỘ ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

******

                          Số 105  - BC/ ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2011

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  SXKD - CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

QUÝ III VÀ 9 THÁNG  NĂM 2011

NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2011

***

 

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM  2011

         

I- NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI:

1- Khó khăn:

-  Do ảnh hưởng sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, nên tình hình kinh tế đất nước ta trong giai đoạn hiện nay tốc độ phát triển không ổn định, lạm phát vẫn chưa được kiềm chế, lãi vay tín dụng đang ở mức cao, đã gây khó khăn cho các Doanh nghiệp xây dựng cơ bản, khi Nhà nước cắt giảm đầu tư công, giảm vốn đầu tư xây dựng các công trình, dẫn đến Doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất, thiếu việc làm. Một số công trình đã ký hợp đồng xây lắp nhưng phải dừng lại do cắt vốn hoặc phải thi công cầm chừng vì cấp chuyển vốn nhỏ giọt; giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng, lãi suất vốn vay ngân hàng liên tục biến động tăng.      

2-Thuận lợi:

- Ban Chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty đã kịp thời ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, tìm biện pháp khắc phục, từng bước tháo gỡ khó khăn, định hướng cho các cấp uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD- ĐSXH và công tác Xây dựng Đảng hàng tháng, quý có hiệu quả.

-Thời tiết thuận lợi, khối lượng công việc triển khai trong quý III/2011phần lớn chuyển tiếp từ quý II sang; các loại vật tư, thiết bị chủ yếu được cung cấp, điều phối kịp thời, nên các đơn vị đều có đủ việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động ổn định.

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng toàn Tổng Công ty đạt khá, cụ thể như sau:

II- KẾT QUẢ SXKD- ĐSXH:

1-Thực hiện các chỉ tiêu:

- GTSL quý III/2011 đạt 94 % kế hoạch quý (211,422 tỷ/225 tỷ) 

Trong đó:  + GTXL  đạt 102,7% KH (174,755 tỷ/170 tỷ đồng),

+ CN+DV đạt 66,67% KH ( 36,667 tỷ/55 tỷ) .

- Tổng giá trị sản lượng 9 tháng đầu năm 2011 đạt 78,6% kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm 2010 tăng 24,5 %.   

- 9 tháng đầu năm 2011 triển khai thi công 64 công trình, hạng mục công trình (Trong đó: đường sắt: 42, đường bộ 22 ). Quý III bàn giao 04 công trình và hạng mục công trình; 9 tháng nghiệm thu bàn giao 16 công trình & HMCT.          

- Thu nhập bình quân quý III/2011 dự kiến đạt: 4.728.000 đồng/người/ tháng. Thu nhập bình quân 9 tháng dự kiến đạt:  4.680.000 đ/ người/ tháng.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Tổng doanh thu 9 tháng dự kiến đạt: 460,712 tỷ đồng( trong đó quý III/2011 dự kiến đạt: 200 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế 9 tháng dự kiến đạt: 30,259 tỷ đồng( trong đó quý III/2011 dự kiến 10 tỷ đồng)

- Thu hồi vốn quý III đạt  107,9 tỷ đồng. Tổng 9 tháng đạt: 369, 5 tỷ đồng.

- Tổng dư nợ đến 30/9/2011:                                               254,970 tỷ đồng

Trong đó:  + Dư nợ Ngân hàng và Người lao động :   176,9 tỷ đồng        

                  + Dư nợ khách hàng:                                    78,04 0tỷ đồng.

- Khối lượng công trình đã hoàn thành chưa được chủ đầu tư thanh toán: 347 tỷ đồng.

2- Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành:

* Kế hoạch kinh doanh- đấu thầu:

- Quý III/2011: Tham gia dự thầu 06 gói, trúng thầu 02 gói với tổng giá trị: 141, 865 tỷ đồng.  9 tháng năm 2011: đã tham gia dự thầu và trúng thầu 07 gói với giá trị: 554,651 tỷ đồng.

- Đã ký 04 hợp đồng xây lắp với giá trị 181,88 tỷ đồng. 9 tháng ký kết 15 hợp đồng  với  tổng giá trị 552,127 tỷ đồng, đủ việc làm cho người lao động.

-  Có 04 đơn vị hoàn thành kế hoạch quý III/ 2011 gồm: 798,875, 878,879.

* Hoạt động tài chính:

- Hoàn thành công tác quyết toán, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011. Huy động và cân đối các nguồn vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động SXKD - ĐSXH của toàn Công ty.

- Hoàn thành việc hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật tư đường sắt Đà Nẵng sang Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt để làm thủ tục sáp nhập theo quy định.

* Kỹ thuật công nghệ - chất lượng, chỉ huy điều hành:

- Các Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án, lãnh đạo các chi nhánh trực thuộc, đã chú trọng công tác kiểm tra an toàn, chất lượng, tiến độ các công trình bám sát hiện trường, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

- Đang triển khai đầu tư dây chuyền sản xuất tà vẹt ghi bằng bê tông cốt thép DƯL tại Đà Nẵng.

- Sửa đổi biểu mẫu, hồ sơ , tài liệu trong hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

* Công tác tư vấn thiết kế:

-  Đã hoàn thành thiết kế dự toán công trình  Nhà nghỉ CBCNV Tổng công ty Công trình đường sắt tại Xí nghiệp đá Hoàng Mai và công trình Nhà điều hành Công ty TNHH một thành viên công trình 798.

-  Hoàn thiện hồ sơ TKBVTC đoạn Km 851+800- Km 856+785,40 thuộc gói thàu số 16, khu vực 2. Lập và hoàn thiện xong hồ sơ TKBVTC dầm Cầu Km 31+281 tuyến  đường sắt Hà Nội- Đồng Đăng thuộc dự án đường Kinh Dương Vương kéo dài. Thiết kế xong quy hoạch mặt bằng công trình “ Cải tạo Cây xăng và Nhà kho An Cựu số 187 Hùng Vương - Thành phố Huế.     

* Dự án kiến trúc:

-  Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án “Khu nhà ở chung cư cao tầng, biệt thự, biệt thự liền kề, siêu thị và văn phòng cho thuê”, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án “Mở rộng ga Vinh”; công khai phương án đền bù dự án “ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hưng Đông”.

* Vật tư- thiết bị:

- Cung cấp đầy đủ kịp thời các chủng loại vật tư phục vụ thi công các công trình. 9 tháng đã ký kết 59 hợp đồng với giá trị: 157,132 tỷ đồng . Quý III/2011 đã cấp vật tư với giá trị: 43,990tỷ đồng. 9 tháng đã cấp vật tư cho các đơn vị  với tổng giá trị 115,139tỷđồng.

-  9 tháng năm 2011 đã đầu tư mua sắm 15 đầu thiết bị, phương tiện với tổng kinh phí: 25,26 tỷ đồng. Tiến hành ký kết hợp đồng đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ sản xuất tà vẹt ghi bằng bê tông cốt thép DƯL tại Đà Nẵng với giá trị 18 tỷ đồng.

* Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương:

-  Giới thiệu với HĐQT, Tổng giám đốc Công ty những can bộ, đảng viên có đủ tiêu chuẩn về năng lực, trình độ, sức khoẻ tốt để xem xét, bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý và làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các Công ty TNHH một thành viên và Công ty CP Bất động sản đường sắt.

- Hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh cho 04 Công ty TNHH một thành viên (796, 798, 875, 878) đi vào hoạt động. Hoán đổi cổ phiếu và chuyển đổi Công ty cổ phần Vật tư  đường sắt Đà Nẵng thành Công ty TNHH một thành viên VT ĐS  Đà Nẵng do Tổng công ty Công trình đường sắt làm chủ sở hữu; sáp nhập chi nhánh Xí nghiệp SXVL&XDCT Minh Cầm vào XNCT 792. Thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Đường sắt và đi vào hoạt động.

- Đang chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động SXKD của Tổng công ty Công trình đường sắt và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, định biên các phòng ban nghiệp vụ Cơ quan Tổng công ty.

- Khảo sát, đánh giá năng lực của 05 XNTV( 791,792,793,879, XN đá Hoàng Mai) làm cơ sở xem xét chuyển đổi thành các Công ty TNHH MTV.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, giữ vững an ninh trật tự trị an trong cơ quan đơn vị và địa bàn thi công.

* Nghiệp vụ đối ngoại:

- Phối hợp với Đài truyền hình Hà Nội thực hiện phóng sự  tuyên truyền công trình kiên cố hoá đường sắt Km 350- Km 354 tuyến ĐSTN theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ.

-  Cập nhật, quản lý mục “ Thông tin nội bộ”trên website của Tổng Công ty, phối hợp đưa tin tuyên truyền, quảng bá thương hiệu Doanh nghiệp trên các báo, tạp chí, truyền hình.

* Văn phòng tổng hợp, y tế:

- Tiếp nhận và kịp thời trình các văn bản đến lãnh đạo Công ty và các phòng ban cơ quan nghiên cứu  xử lý thông tin, phục vụ  cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Doanh nghiệp.

- 9 tháng đầu năm đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 1076 cán bộ công nhân lao động  đạt tỷ lệ 78,3 %.

III- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ:

1- Công tác xây dựng Đảng

* Công tác chính trị tư tưởng:

-  Tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Chương trình hành động của đảng uỷ cấp trên đến cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong đảng bộ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

-  Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ I , Đại hội Đảng bộ ĐSVN khoá X, Đại hội Đảng bộ Công ty khoá IX( nhiệm kỳ 2010- 2015) triển khai xuống các đảng bộ, chi bộ cơ sở phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, CNLĐ quán triệt và thực hiện theo chức trách nhiệm vụ được giao.

* Công tác tổ chức cán bộ:

-  Kịp thời xây dựng Chương trình hoạt động của BCH Đảng bộ Công ty năm 2011; xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế quản lý tổ chức cán bộ của BCH Đảng bộ  Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.

- Hoàn thành công tác kiểm tra đóng dấu kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 2 trong toàn đảng bộ. Tiến hành sáp nhập Chi bộ cơ sở Xí nghiệp SXVL& XDCT Minh Cầm thành chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Xí nghiệp công trình 792 đảm bảo đúng thủ tục quy định.

-  9 tháng  năm 2011 toàn Đảng bộ Công ty  xét phát triển 27 đảng viên mới.       

* Công tác kiểm tra, giám sát:

- Ngay từ đầu năm Đảng uỷ đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BCH và UBKT đảng uỷ năm 2011. Đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của 06 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 06 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở . Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chế độ sinh hoạt đảng, công tác đảng vụ, văn phòng cấp uỷ của các tổ chức cơ sở đảng.

- Chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề của Đảng uỷ Khối DNTW và Đoàn khảo sát việc xây dựng và thực hiện Văn hoá Doanh nghiệp của Ban thường vụ Đảng ủy ĐSVN đối với Đảng uỷ Tổng công ty.

2- Công tác lãnh đạo các tổ chức quần chúng:

a. Tổ chức Công đoàn:

- Xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động trong Tổng Công ty. Phối hợp với Đoàn thanh niên duy trì hoạt động VHTT ở các trụ sở cơ quan, đơn vị và các địa điểm thi công.

- Cùng với chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phối hợp đảm nhận thi công 07 công trình sản phẩm Công đoàn với GTSL: 77 tỷ đồng đảm bảo  an toàn, chất lượng, tiến độ, lập thành tích chào mừng  82 năm  ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

- Ban hành các quy chế hoạt động Công đoàn .Tham gia xây dựng Điều lệ, các Quy chế quản lý hoạt động của các Công ty TNHH một thành viên; Công ty Cổ phần bất động sản đường sắt. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động.

- Tiến hành kiểm tra công tác tài chính và hoạt động Công đoàn đồng cấp và cơ sở trực thuộc theo kế hoạch  đề ra.

b. Tổ chức Đoàn thanh niên:

- Tổ chức các hoạt động thi đua tuyên truyền, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam và năm Thanh niên 2011, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “ Tuổi trẻ ĐSVN học tập và thực hiện 3 điều Bác Hồ dạy”  đến cán bộ, đoàn viên thanh niên trong doanh nghiệp.

- Theo dõi, phối hợp chỉ đạo các công trtình, phần việc thanh niên tại các đơn vị và Công trình Đoàn thanh niên Tổng Công ty: Cầu đường sắt km31+281, thuộc dự án đường Kinh Dương Vương kéo dài.

- Tiến hành kiểm tra hoạt động của  07 tổ chức Đoàn thanh niên cơ sở .Tổng kết hoạt động hè và tổ chức Tết Trung thu năm 2011 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

IV- NHỮNG TỒN TẠI CHỦ YẾU:

1- Về SXKD:

-  Công tác chỉ đạo điều hành có tiến bộ, song kết quả một số mặt hoạt động trong 9 tháng chưa vững chắc. Sự phối kết hợp giữa các Ban chỉ đạo và phòng ban cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị thi công trong công tác chỉ đạo, điều hành  có lúc chưa quyết liệt và đồng bộ nên có phần việc còn chậm so với kế hoạch đề ra.   

- Mô hình công ty mẹ - công ty con đã hình thành và đi vào hoạt động  nhưng về tư duy nhận thức và đổi mới cơ chế, lề lối làm việc cũ để theo kịp với thực tế còn chậm.        

-  Lãnh đạo, chỉ đạo,thực hiện công tác an toàn chưa tốt, trong quý II còn để xẩy ra một số vụ tai nạn lao động nặng và nghiêm trọng. Công tác thu hồi vốn  khó khăn nên chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong nội bộ Tổng Công ty chậm, thiếu sự đổi mới và cải tiến.

2- Công tác Xây dựng Đảng và lãnh đạo tổ chức quần chúng:

- Việc tổ chức học tập quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghi quyết Đại hội đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng của môt số cấp uỷ, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ sở còn chậm, thực hiện chế độ báo cáo chưa  kịp thời.  

- Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ cơ sở đối với đảng viên và các chi bộ  trực thuộc chưa duy trì được thường xuyên, đôi khi còn mang tính đối phó, hình thức.    

- Hoạt động của một số tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ sở còn trầm, thiếu sự đổi mới về nội dung và phương pháp, nên chưa thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia.

V.  ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH:

1. Đối với tập thể Ban chấp hành:

- Ban chấp hành đảng bộ, Ban thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, kịp thời đề ra chủ trương, nghị quyết và biện pháp thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, quý đúng đắn, sáng tạo, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, thu được nhiều kết quả trong công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ của Đảng, chuyên môn, đoàn thể, đã lãnh đạo các cấp uỷ cơ sở, cán bộ , đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong quý III và 9 tháng đầu năm 2011, đảm bảo ổn định mọi hoạt động trong đảng bộ.

2. Đối với các uỷ viên Ban chấp hành:

- Đa số các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn gian khổ, tích cực tìm kiếm việc làm, vật tư, tiền vốn phục vụ cho hoạt động SXKD, giải quyết kịp thời tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động. Bên cạnh đó một số đồng chí uỷ viên BCH hiệu quả công việc chưa cao, công tác tư tưởng, động viên, cảm hoá thuyết phục, cán bộ công nhân lao động có mặt còn hạn chế.  Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD đôi khi chưa nhạy bén và quyết liệt nên GTSL đạt thấp, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động và tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng Công ty.

 

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP CÔNG TÁC QUÝ IV- 2011

Triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV/ 2011 trong lúc Nhà nước có chủ trương nới lõng về chính sách tiền tệ, lãi suất tín dụng đã giảm so với trước, nhưng việc thực hiện cắt giảm đầu tư công để kiềm chế lạm phát được tiến hành chặt chẽ và  triệt để hơn, nên khâu tìm kiếm việc làm và tiền vốn vẫn khó khăn, thời tiết trong quý mưa, bão thất thường, không thuận lợi cho việc thi công các công trình.

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng đảng năm 2011. đòi hỏi BCH Đảng bộ Tổng Công ty phải năng động, sáng tạo, kịp thời ra nghị quyết, biện pháp cụ thể, sát đúng, phù hợp; vận động cán bộ, CNLĐ nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  quý IV/2011 với các chỉ tiêu sau:

I- VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH.

1- Chỉ tiêu kinh tế - xã hội:

-  Phấn đấu quý IV/2011 đạt giá trị sản lượng: 205 tỷ đồng.

                    Trong đó;    + Giá trị xây lắp        171 tỷ đồng.

                                        + Công nghiệp, dịch vụ 34 tỷ đồng.

-  Phấn đấu tổng GTSL năm 2011 đạt trên 780 tỷ đồng.

-  Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, chú trọng về an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tư trị an trong cơ quan đơn vị và khu vực thi công.

- Tổ chức thi công 56 công trình, hạng mục công trình chuyển tiếp và các công trình mới triển khai . Phấn đấu  trong quý IV nghiệm thu, bàn giao 23 công trình & HMCT.

- Thanh toán thu hồi vốn trên 200 tỷ đồng( cả năm đạt trên 580 tỷ đồng).

- Doanh thu quý IV/2011: phấn đấu trên 200 tỷ. Lợi nhuận trước thuế trên 25 tỷ đồng. Doanh thu cả năm 2011 đạt trên 640 tỷ đồng.  Lợi nhuận trước thuế trên 55 tỷ đồng.

- Đẩy mạnh tìm kiếm việc làm, tham gia đấu thầu trong ngành đường sắt và các địa phương khu vực Miền Trung. Phấn đấu trong quý IV phải trúng thầu giá trị trên 800 tỷ đồng( trong đó Dự án do Đường sắt làm chủ đầu tư: 500 tỷ đồng, Đưòng bộ trên 300 tỷ đồng) nhằm đảm bảo đủ việc làm cho người lao động và có khối lượng chuyển tiếp sang năm 2012 trên 700 tỷ đồng.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Phấn đấu thu nhập bình quân đạt trên 5.000.000 đồng/người/tháng.

2- Các công trình trọng điểm:

- Tập trung chỉ đạo các công trình trọng điểm:

+ Cầu Bạch Hổ - Thừa Thiên Huế;

+ Cầu Vĩnh Phước- Quảng trị;

+ Cầu Văn Hoá- Quảng Bình;

+ Gói thầu 16: Dự án thay tà vẹt bê tông K1, K2 đoạn Vinh- Nha Trang tuyến Đường sắt thống nhất;

+ Các cầu gói thầu CP2 - Đường sắt thống nhất.

+ Công tác chuẩn bị thi công 03  hạng mục tách cầu đường bộ ra khỏi cầu chung Đường sắt( gồm cầu: Thị Cầu, Tam Bạc, Đồng Nai)

II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG:

1- Công tác xây dựng Đảng:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,gắn với việc thực hiện tiêu chuẩn đạo dức lối sống chung của CBCNV Ngành Đường sắt “ Đoàn kết, Kỷ luật, Cần kiệm, Sáng tạo”, vận động cán bộ đảng viên, công nhân lao động rèn luyện thực hiện  theo chức trách nhiệm vụ được giao.

- Giới thiệu cán bộ  đảng viên có năng lực trình độ , phẩm chất đạo đức tốt, để HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty bổ nhiệm cương vị cán bộ lãnh đạo chủ chốt và làm người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại các Công ty TNHH một thành viên.

- Mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú và lớp bồi dưỡng LLCT phổ thông cho đảng viên mới tại Thành phố Huế trong tháng 10/2011.

- Xúc tiến việc thành lập Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần Bất động sản Đường sắt trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty.

- Tiếp nhận Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Vật tư Đường sắt Đà Nẵng về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty theo quyết định chuyển giao của Đảng uỷ ĐSVN.

- Xây dựng Đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý trong Đảng bộ Tổng công ty giai đoạn 2011- 2015.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV và kiểm tra toàn diện cuối năm 2011 đối với các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

-  Phấn đấu trong quý IV/ 2011 kết nạp 15 đảng viên mới.

2- Lãnh đạo tổ chức quần chúng:

a. Tổ chức Công đoàn:

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước;  phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, đông viên cán bộ, CNLĐ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD quý IV và cả năm 2011.   

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động. Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn cơ sở tích cực tham gia các hoạt động quản lý doanh nghiệp, nhận chỉ đạo thi công các công trình sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.

- Tiến hành công tác kiểm tra toàn diện cuối năm đối với các tổ chức công đoàn cơ sở theo kế hoạch đã đề ra.

- Chuẩn bị nhân sự BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012- 2015. Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và xu thế phát triển của Tổng Công ty.

b. Tổ chức Đoàn thanh niên:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Công ty lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2012- 2017).

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên các đơn vị đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, tổ chức các phong trào thi đua, văn hoa, thể thao chào mừng ngày truyền thống của Ngành Đường sắt (21/10) của Tổng Công ty (05/11) và chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp.

- Tổng kết hoạt động “Năm thanh niên 2011” biểu dương, khen thưởng những tập thể, đoàn viên tiêu biểu; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong LĐSX , sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín, thương hiệu của Doanh nghiệp.

III- GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO:

1. Giữ vững vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp, duy trì mối quan hệ đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa BCH Đảng bộ, HĐQT và Tổng giám đốc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tổng Công ty.

2. Thường xuyên xây dựng Nghị quyết sát đúng, phù hợp, lãnh đạo chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở quán triệt, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng theo tinh thần nghị quyết hàng tháng, quý đã đề ra.   

3.  Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân lao động chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, nghị quyết của Tổng Công ty, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tự giác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết và chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tiến hành sơ, tổng kết, kiểm điểm đánh giá những chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt được và chưa đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm và biện pháp khắc phục trong công tác lãnh đạo của Đảng.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý IV và cả năm 2011. Yêu cầu các cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể quần chúng  nghiêm túc quán triệt nghị quyết của BCH Đảng bộ, chủ trương chỉ đạo của Ban thường vụ để xây dựng kế họach và đề ra các biện pháp chỉ đạo cụ thể, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của đảng uỷ cấp trên và cấp mình đến cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong cơ quan, đơn vị./.                                               

 Nơi nhận:                                                                    

       - BTV Đảng uỷ ĐSVN(b/c) ;                                      

       - UVBCH, UBKT Đảng uỷ;

       - HĐQT,TGĐ, các PTGĐ;

     - CĐ, ĐTN Công ty

      - Các Đảng uỷ, Chi ủy cơ sở;

       - Lưu BTC, VP Đảng uỷ.

TM. BAN CHẤP HÀNH

PHÓ  BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn  Quốc Dân

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên