05:44 ICT Thứ ba, 28/09/2021

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Tin tức » SXKD-ĐSXH » Đời sống xã hội

Kết qủa thực hiện các chỉ tiêu SXKD – ĐSXH 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch SXKD qúy III và 6 tháng cuối năm 2011

Thứ ba - 02/08/2011 14:56
Tại phiên họp lần thứ 13 nhiệm kỳ 2010 – 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt đã ra nghị quyết về kết qủa thực hiện các chỉ tiêu SXKD – ĐSXH 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch SXKD qúy III và 6 tháng cuối năm 2011

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

  Số: 725/NQ-CTĐS-HĐQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Phiên họp lần thứ 13 nhiệm kỳ 2010 – 2015

 

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt,

 Ngày 27/6/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt đã họp phiên họp lần thứ 13 với thành phần mở rộng để thảo luận những nội dung sau:

1. Kết qủa thực hiện các chỉ tiêu SXKD – ĐSXH 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch SXKD qúy III và 6 tháng cuối năm 2011.

2. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

3. Về việc huy động vốn ngắn hạn từ CBCNLĐ trong Công ty phục vụ SXKD.

Hội đồng quản trị thống nhất (5/5 thành viên):

 

QUYẾT NGHỊ:

 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD – ĐSXH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD QÚY III VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011.

I. Kết quả thực hiện SXKD – ĐSXH 6 tháng đầu năm 2011

1. Kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm

- Tổng giá trị sản lượng 6 tháng đầu năm là 401,589 tỷ đồng, đạt 51,5% so với kế hoạch năm, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó:

+ Xây lắp: 331,293 tỷ đồng, đạt 57% so với kế hoạch năm.

+ CN&DV: 70,296 tỷ đồng, đạt 35% so với kế hoạch năm.

- Doanh thu: 241 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 23 tỷ đồng

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Tổng số thuế đã nộp trong 6 tháng đầu năm là: 32,394 tỷ đồng.

 

2. Công tác thu hồi vốn

Tổng thu hồi vốn 6 tháng đầu năm là 261,6 tỷ đồng, đạt 40% so với kế hoạch năm.

3. Công tác tìm kiếm việc làm

Trong 6 tháng đầu năm đã trúng thầu với giá trị 412,86 tỷ đồng và đã ký kết được hợp đồng với giá trị 370,24 tỷ đồng. Đảm bảo có đủ việc làm cho người lao động.

4. Thu nhập của người lao động

Thu nhập bình quân của người lao động trong toàn Công ty là đạt gần 4,7 triệu đồng / người / tháng. Chi trả các khoản cho người lao động theo chế độ đầy đủ theo quy định.

5. Công nợ

      - Tổng dự nợ đến thời điểm 30/6/2011: 213,62 tỷ đồng bao gồm:

      + Dư nợ ngân hàng: - Nợ ngắn hạn 120,7 tỷ đồng

                                          - Nợ trung và dài hạn 26,1 tỷ đồng

      - Dự nợ khách hàng:

      + Công ty nợ: 44,464 tỷ đồng

      + Các XNTV nợ: 12,357 tỷ đồng

- Khối lượng hoàn thành chưa được chủ đầu tư thanh toán: 274,7 tỷ đồng

6. Về đầu tư

- Đầu tư mua sắm 15 đầu thiết bị, phương tiện: 14,68 tỷ đồng

- Mua sắm vật tư kỹ thuật: 50,67 tỷ đồng

- Đầu tư xây dựng trụ sở, nhà xưởng XN879 tại Bắc Ninh. Đang lập dự án đầu tư xây dựng nhà nghỉ cho CNLĐ tại XN đá Hoàng Mai. Chuẩn bị đầu tư xây dựng lại trụ sở XN798 tại Kim Nỗ - Đông Anh – Hà Nội.

- Đã ký kết hợp đồng triển khai đầu tư chuyển giao dây chuyền công nghệ sản xuất tà vẹt bê tông cốt thép dự ứng lực tại Đà Nẵng với giá trị 18 tỷ đồng.

7. Công tác tổ chức

- Đang tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, góp vốn và chuẩn bị Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Đường sắt.

- Đang tiến hành xin phép UBCK phát hành thêm cổ phiếu để phục vụ việc sáp nhập Công ty CP vật tư đường sắt Đà Nẵng.

- Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi 4 XVTV thành Công ty TNHH Một thành viên.

 

II. Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành

1. Những mặt đã làm được

Mặc dù từ đầu năm đến nay Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều hành SXKD nhưng Ban điều hành Công ty vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định, giữ vững được khối đoàn kết trong toàn Công ty.

Có đủ việc làm cho người lao động, chi trả đầy đủ và đúng quy định các khoản cho người lao động.

Công tác an ninh trật tư được đảm bảo.

2. Một số tồn tại

Một số chỉ tiêu SXKD vẫn chưa đạt kế hoạch đã đề ra: công tác thu hồi vốn, giá trị sản lượng CN&DV.

Vẫn để xẩy ra một số vụ tai nạn lao động nặng.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 6 tháng cuối năm 2011

1. Kế hoạch giá trị sản lượng qúy III và 6 tháng cuối năm 2011

- Tổng giá trị sản lượng 6 tháng cuối năm đạt trên 380 tỷ đồng, trong đó

+ Xây lắp: 270 tỷ đông

+ Công nghiệp và dịch vụ: 110 tỷ đồng

- Giá trị sản lượng giao qúy III: 225 tỷ đồng

- Thu hồi vốn trong 6 tháng cuối năm trên 350 tỷ đồng, trong đó qúy III là 140 tỷ đồng.

- Doanh thu 6 tháng cuối năm trên 420 tỷ đồng. Doanh thu cả năm là trên 660 tỷ đồng ( so với chỉ tiêu đầu năm là 720 tỷ đồng)

- Lợi nhuận trước thuế 6 tháng cuối năm là trên 30 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm là trên 55 tỷ đồng ( so với chỉ tiêu đầu năm là 59 tỷ đồng)

2. Công tác tìm kiếm việc làm

Chú trong tham gia đấu thầu các công trình đã được bố trí vốn. Phấn đấu trúng thầu giá trị trên 660 tỷ đồng. Có đủ việc làm cho người lao động.

3. Thu nhập của người lao đông

Thu nhập bình quân của người lao động trong toàn Công ty là 5triệu/người/tháng.

4. Công tác an toàn

Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn công trình và an ninh trật tự xã hội.

5. Công tác đầu tư

Chú trọng đầu tư trọng điểm, phục vụ sản xuất và đón đầu các dự án lớn của ngành trong thời gian tới.

- Đầu tư dây chuyền sản xuất tà vệt bê tông dự ứng lực ghi tại Đà Nẵng: 18 tỷ đồng.

- Đầu tư giai đoạn đầu dây chuyền sản xuất tà vẹt bê tông cốt thép dự ứng lực và cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tại Dĩ An – Bình Dương: 4 tỷ đồng

- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Đường sắt: 27 tỷ đồng

- Đầu tư nâng cấp cây xăng tại An Cựu – TP Huế: 3 - 5 tỷ đồng

- Đầu tư xây dựng trụ sở điều hành, nhà xưởng XN 798, 879.

- Xây dựng hàng rào để giữa đất tại XN791: 1 tỷ đồng.

- Tìm đối tác đầu tư xây dựng chung cư tại khu đất Công ty vật tư đường sắt Sài Gòn. Lập hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất Ngự Bình và An Hòa tại TP Huế để xây dựng nhà cho CBCNLĐ trong Công ty.

6. Công tác tổ chức:

- Hoàn thành công tác sáp nhập Công ty Cổ phần vật tư đường sắt Đà Nẵng.

- Hoàn thành việc đăng ký kinh doanh và đưa vào hoạt động Công ty Cổ phần Bất động sản đường sắt.

- Tổ chức khảo sát năng lực các XNTV: 791, 792, 793, 879 và đá Hoàng Mai để báo cáo HĐQT làm cơ sở chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên.

- Sáp nhập nguyên trạng Xí nghiệp sản xuất vật liệu và xây dựng công trình Minh Cầm vào Xí nghiệp Công trình 792.

B. VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trong năm 2011, Công ty chỉ phát hành 1.677.150 cổ phiếu tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu cho cổ đông của Công ty Cổ phần vật tư đường sắt Đà Nẵng phục vụ cho việc sáp nhập Công ty cổ phần vật tư đường sắt Đà Nẵng vào Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt.

C. VIỆC HUY ĐỘNG VỐN NGẮN HẠN TỪ CBCNLĐ TRONG CÔNG TY PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

- Tổng số tiền dự kiến huy động: 20 tỷ đồng

- Lãi suất huy động: 18%/năm, trả lãi trước 6 tháng.

- Thời điểm huy động: trong tháng 6 và 7 năm 2011

- Thời gian huy động: 6 tháng

- Nguồn trả từ các nguồn thu của các công trình mà Công ty thu được.

HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt chỉ đạo, điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD – ĐSXH quý II và 6 tháng cuối năm 2011.

 

 

 

Nơi nhận:

  • Các thành viên HĐQT, BKS
  • Đảng uỷ Công ty
  • Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ
  • Công đoàn, Đoàn TN
  • Các Cty, XN thành viên
  • Các phòng, ban Công ty
  • Lưu: VPTH, TNV

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Huyền

 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên