14:04 ICT Thứ sáu, 17/09/2021

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Tin tức » SXKD-ĐSXH » Sản xuất kinh doanh

Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2012

Thứ tư - 02/05/2012 13:42
Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt năm 2012 được tổ chức vào ngày 19/4/2012 tại trụ sở Cơ quan Tổng công ty; Tòa nhà số 9 - Đường Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội, với tổng số 97 /100 Đại biểu triệu tập có mặt tham dự

Hội nghị thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD - ĐSXH năm 2011; Mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp điều hành chỉ đạo năm 2012.

2. Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2012 tại các đơn vị thành viên; Tình hình thực hiện Thỏa ước LĐTT, nội quy lao động và Quy chế Doanh nghiệp năm 2011; Nội dung cam kết phối hợp hoạt động năm 2012 của Ban Thường vụ Công đoàn với Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt.

3. Báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính, tình hình sử dụng các quỹ năm 2011; kế hoạch tài chính và lợi nhuận năm 2012.

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của các ông:

- Ông  Ngô Anh Tảo - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam.

- Ông Nguyễn Thanh Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt.

Hội nghị đã thể thiện quyền dân chủ của các Đại biểu tham gia ý kiến đóng góp các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD-ĐSXH năm 2012 của Tổng công ty, nhằm xây dựng Doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thành Long - Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị phát biểu, giải đáp kiến nghị và làm rõ một số vấn đề người lao động quan tâm.

Hội nghị nhất trí:

 

QUYẾT NGHỊ:

 

I.Thống nhất nội dung các báo cáo đã được trình bày trước Hội nghị.

II.Thống nhất mục tiêu, biểu quyết các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu và các biện pháp chỉ đạo thực hiện năm 2012:

A. Mục tiêu năm 2012 của Tổng công ty là: ”  Ổn định - An toàn và phát triển”

B. Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012 : Có 97 đại biểu biểu quyết đồng ý. Cụ thể như sau:

1. Công tác an toàn, vệ sinh lao động:

Phấn đấu bảo đảm an toàn về mọi mặt, chú trọng bảo đảm an toàn lao động, an toàn công trình, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ và an ninh trật tự xã hội. Không để xảy ra tai nạn lao động nặng, giảm thiểu tai nạn nhẹ.

2. Về sản xuất kinh doanh:

- Giá trị sản lượng: trên 850 tỷ đồng. Trong đó:

+ Xây lắp: trên 700 tỷ đồng.

+ SX CN và DV: 150 tỷ đồng.

- Doanh thu và thu nhập: trên 680 tỷ đồng.

- Thu vốn: trên 650 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: trên 54 tỷ đồng.

- Tìm kiếm việc làm: trên 850 tỷ đồng. Đảm bảo có khối lượng xây lắp chuyển tiếp qua năm 2013 với  giá trị trên 800 tỷ đồng.

- Về khối lượng chủ yếu:

+ Tiếp tục triển khai thi công 45 công trình và hạng mục công trình chuyển tiếp, triển khai thi công mới các công trình và hạng mục công trình trúng thầu trong năm 2012. Thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, mỹ quan công trình, hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 31 công trình và hạng mục công trình.

 +Sản xuất CN và DV:Sản xuất 150.000 thanh tà vẹt BTCT DƯL; 120.000 m3 đá các loại; 2.000 tấn dầm thép và các sản phẩm kết cấu thép. Ký kết hợp đồng cung cấp hàng hoá và dịch vụ trên 100 tỷ đồng.

3. Về đời sống - xã hội:

- Giải quyết đủ việc làm cho người lao động để đảm bảo thu nhập bình quân đạt trên 5.500.000 đồng/người/tháng.

- Chi trả lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động kịp thời, đúng chế độ, chính sách. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách BHLĐ, BHXH – Bảo hiểm Y tế và trợ cấp giúp đỡ người lao động khi gặp khó khăn.

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực cơ quan và trên tất cả các công trình thi công. Tăng cường kỷ cương Doanh nghiệp, kỷ luật lao động và thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định Tổng công ty  đề ra.

- Xét chọn từ 20 đến 25 lao động xuất sắc đi tham quan du lịch nước ngoài.

- Vận động CBCNLĐ đóng góp quỹ xã hội - Văn hóa thể thao của Tổng công ty.

4.Về tổ chức:

- Chuyển đổi 04 XNTV còn lại thành Công ty TNHH Một thành viên.

- Kiện toàn, sắp xếp bộ máy lãnh đạo, quản lý, điều hành Tổng công ty và các Công ty TNHH MTV.

- Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn cho người đứng đầu và tổ chức ở các Ban chỉ đạo, Ban điều hành.

5. Đầu tư nâng cao năng lực và mở rộng sản xuất:

Tổng mức đầu tư dự kiến 55 tỷ đồng. Trong đó:

 - Đầu tư thiết bị công nghệ khoảng 40 tỷ đồng, bao gồm: Đầu tư thiết bị thi công cầu dây văng, đầu tư thiết bị thi công và phương tiện vận tải; Hoàn thiện đầu tư dây chuyền sản xuất TVBT DƯL dùng cho ghi đường sắt tại Đà Nẵng.

- Đầu tư đào tạo nâng cao chất lượng lao động với kinh phí dự kiến 5 tỷđồng, bao gồm:

+ Gửi đào tạo tay nghề cho công nhân kỹ thuật 200 người, ưu tiên đào tạo công nhân vận hành thiết bị công nghệ.

+ Cử cán bộ, nhân viên đi học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh, đạt trình độ có thể giao tiếp với đối tác không cần phiên dịch từ 20 đến 30 người, trong đó mỗi Chi nhánh, Công ty thành viên có ít nhất 02 người; Cơ quan Tổng côngty có ít nhất là 12 người và tổ chức học tiếng Anh giao tiếp thông thường cho từ 30% đến 50% lực lượng gián tiếp.

+ Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho khoảng 150 cán bộ quản lý.

- Đầu tư xây dựng kiến trúc khoảng 10 tỷ đồng, bao gồm:

  + Xây dựng mới trụ sở điều hành sản xuất của Công ty CT 798

                 + Đầu tư cải tạo cây xăng An Cựu và kho 187 đường Hùng Vương – Thành phố Huế, chuyển đổi mục đích sử dụng và lập xong dự án đầu tư khu đất tại đường Ngự Bình – Thành phố Huế.

                 + Lập kế hoạch khai thác toàn bộ quỹ đất của Tổng công ty.

6. Công tác Thi đua – Khen thưởng – Hoạt động Văn hóa thể thao:

- Phát động phong trào thi đua trên các công trình. Đặc biệt là những công trình trọng điểm cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, công trình có ý nghĩa chính trị.

- Duy trì các hoạt động Văn hóa thể thao trong toàn Tổng công ty.

- Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, phấn đấu bình quân 25 người có 1 sáng kiến.

- Phấn đấu cuối năm bình xét thi đua có 80% tổng số lao động đạt lao động tiên tiến, 10% tổng số LĐTT được công nhận chiến sỹ thi đua cấp sơ sở, từ 70 đến 80 tập thể lao động tiên tiến, từ 26 đến 30 tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc.Tổng công ty được Chính phủ tặng cờ Đơn vị dẫn đầu thi đua.

- Tích cực quảng bá hoạt động của Tổng công ty trên các phương tiện  thông tin đại chúng, nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu của Doanh nghiệp.

C. Thống nhất các biện pháp chỉ đạo thực hiện đã nêu trong báo cáo.

Toàn văn nội dung Nghị quyết được hội nghị Đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt năm 2012 thông qua và nhất trí biểu quyết 100%.

Hội nghị giao cho tập thể lãnh đạo Tổng công ty Công trình đường sắt và các đơn vị trực thuộccó trách nhiệm triển khai, quán triệt đến người lao động và tổ chức thắng lợi Nghị quyết đề ra./.

 

 

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Đảng ủy (báo cáo);

- HĐQT (báo cáo);

- TGĐ; Các Phó TGĐ (chỉ đạo);

- Công đoàn + Đoàn TN (phối hợp);

- Các đơn vị trực thuộc, Thủ trưởng CQ Cty (T/h);

- Các phòng, ban, bộ phận Tổng công ty (T/h);

- Website Tổng công ty;

- Lưu: Tài liệu HNNLĐ Cty 2012; VPTH.

(ĐÃ KÝ)

 

 

 

 

Nguyễn Thành Long

 

 

Từ khóa: công ty

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên