Hoãn đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thứ tư - 28/11/2018 22:46
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt quyết định hoãn đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho đến khi có phương án mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

  

 Số: 723/NQ-CTĐS-HĐQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

V/v: Hoãn đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng

______________________________________

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2011;

- Căn cứ Nghị quyết Đạihội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 23/4/2011;

- Căn cứ vào biên bản kỳ họp HĐQT kỳ họp lần thứ 13 ngày 27 tháng 6 năm 2011,

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: Hoãn đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho đến khi có phương án mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

 

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

 

 

 

Nơi nhận:

  • Các thành viên HĐQT, BKS
  • Đảng uỷ Công ty
  • Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ
  • Công đoàn, Đoàn TN
  • Các Cty, XN thành viên
  • Các phòng, ban Công ty
  • Lưu: VPTH, TNV

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Huyền

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây