Quyết định Cử người đại diện quản lý nguồn vốn tại Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879

Thứ tư - 28/11/2018 23:02
Quyết định Cử người đại diện quản lý nguồn vốn tại Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879

CÔNG TY CỔ PHẦN

TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Số: 736/ QĐ-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  07 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Cử người đại diện quản lý nguồn vốn

tại Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879

----------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 30/ 9/ 2011 về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879;

- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ủy quyền cho ông: KIỀU NGHỊ            Giới tính: Nam

Sinh ngày:     12/ 3/ 1969                    Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:                   191 761 762

Ngày cấp:      09/ 10/ 2007                  Nơi cấp: Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 15, KV5, phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỗ ở hiện tại: Tổ 15, KV5, phường An Cựu, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Là đại diện quản lý nguồn vốn của CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT trị giá 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng Việt Nam) tại CÔNG TYTNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH 879

Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi ban hành quyết định mới

Điều 2. Giao ông NGUYỄN THANH HUYỀN  và ông KIỀU NGHỊ có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt; Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879 và ông Kiều Nghị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lưu: VPTH, TCLĐ, Tổ NV.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Huyền

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây