Thông báo về việc thay đổi mệnh giá cổ phiếu

Thứ tư - 28/11/2018 22:25
Hiện nay, Luật chứng khoán đã quy định mệnh giá 1 cổ phiếu là 10.000đ. Tuy vậy, mệnh giá cổ phiếu của công ty vẫn đang là 100.000đ (do khi thực hiện cổ phần hoá công ty thực hiện cổ phần theo nghị định 64/2002NĐ-CP).
Để thực hiện tốt các điều của luật chứng khoán, góp phần đưa luật chứng khoán đi vào cuộc sống và thuận tiện cho công tác quản lý của công ty, phù hợp với quy định pháp luật.

 

 


 

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Đổi mệnh giá cổ phiếu theo luật chứng khoán.

 

 

Kính gửi:    - Các Cổ đông.

                    -  Các Chi nhánh XNTV.

                    -  Các Phòng, ban cơ quan công ty.

                            

- Căn cứ vào Luật chứng khoán ngày 01 tháng 01 năm 2007.

 

Hiện nay, Luật chứng khoán đã quy định mệnh giá 1 cổ phiếu là 10.000đ. Tuy vậy, mệnh giá cổ phiếu của công ty vẫn đang là 100.000đ (do khi thực hiện cổ phần hoá công ty thực hiện cổ phần theo nghị định 64/2002NĐ-CP).

Để thực hiện tốt các điều của luật chứng khoán, góp phần đưa luật chứng khoán đi vào cuộc sống và thuận tiện cho công tác quản lý của công ty, phù hợp với  quy định pháp luật.

 

Chủ tịch HĐQT thông báo

 

1. Các cổ đông nộp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của mình về phòng Tài chính – Kế toán Công ty để tiến hành đổi sổ (nếu địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh thư của các cổ đông có sự thay đổi thì đề nghị các cổ đông gửi kèm theo giấy đề nghị thay đổi có mẫu kèm theo thông báo này).

2. Các Chi nhánh XNTV và các phòng, ban cơ quan có trách nhiệm thông báo đến từng cổ đông là CBCNV của đơn vị mình và tổng hợp danh sách kèm theo sổ và nộp về Phòng Tài chính – Kế toán Công ty.

3. Thời gian nộp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần: Công ty sẽ tổ chức thu lại sổ từ ngày 26 tháng 08 đến ngày 26 tháng 09 năm 2008.

Sau thời gian nêu trên, nếu cổ đông nào không nộp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thì giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đó không còn giá trị lưu hành và công ty sẽ không chịu trách nhiệm gì về giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đó.

4. Thời gian trả sổ: Công ty tiến hành chuyển đổi sổ và trả lại cho các Cổ đông từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2008.

   

Nhận được thông báo này, đề nghị các cổ đông công ty nộp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo đúng thời gian nêu trên.

 

Nơi nhận:                                                                                                      TM. Hội đồng quản trị

Như kính gửi                                                                                                          CHỦ TỊCH

Lưu VPTH, TCKT                                                                                                      (đã ký) 

                                                                                                                        Nguyễn Thanh Huyền

 

 

Mẫu giấy đề nghị thay đổi thông tin cá nhân: Giay_de_nghi_thay_doi_thon.doc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây