CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

http://congtrinhduongsat.vn


Tổng hợp tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi các quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt danh sách tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào ngày 19/06/2020:
1. Chương trình đại hội
2. (Dự thảo) Báo cáo KQHĐ của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019
3. (Dự thảo) Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2015 - 2019
4. (Dự thảo) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhiệm kỳ 2015 - 2019
5. (Dự thảo) Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019
6. Mẫu ứng cử, đề cử họp nhóm
7. Phiếu biểu quyết
8. (Dự thảo) Quy chế Nội bộ về quản trị công ty
9. Danh sách trính ngang nhân sự đề cử, ứng cử thành HĐQT và BKS
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây