Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 kết thúc ngày 31/06/2019

 •   02/08/2019 04:34:00 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2019 kết thúc ngày 31/06/2019

 •   02/08/2019 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 kết thúc ngày 31/03/2019

 •   08/05/2019 12:18:00 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2019 kết thúc ngày 31/03/2019

 •   08/05/2019 12:17:00 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Công trình đường sắt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 •   26/04/2019 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 686
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/04/2019, Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

 •   25/04/2019 11:51:00 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0

Tổng hợp tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 •   16/04/2019 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

 •   12/04/2019 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Thay thế cho Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 số 101/2019/UHI-BCKT phát hành ngày 26/03/2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

 •   12/04/2019 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Thay thế cho Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 số 100/2019/UHI-BCKT được phát hành ngày 22/03/2019

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 •   10/04/2019 12:09:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 •   15/03/2019 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết vv tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

 •   15/03/2019 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   07/01/2019 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 710
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây