Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 •   07/01/2019 04:34:00 AM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Mẫu Giấy uỷ quyền Dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016

 •   07/01/2019 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0
Mẫu Giấy uỷ quyền Dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 •   07/01/2019 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2015, Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2016

 •   07/01/2019 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2015, Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2016

Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

 •   07/01/2019 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015, Kế hoạch vốn lưu động năm 2016

 •   07/01/2019 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015, Kế hoạch vốn lưu động năm 2016

Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

 •   07/01/2019 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 •   07/01/2019 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 •   07/01/2019 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo Thường niên năm 2015

 •   07/01/2019 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Thường niên năm 2015

Báo cáo Quản trị năm 2015

 •   07/01/2019 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Quản trị năm 2015

Thông báo Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 •   07/01/2019 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây