Thư mời: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thứ hai - 05/04/2021 23:14
Kính gửi: Quý Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (RCC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
1. Thời gian: 8h00’ thứ Tư ngày 28/4/2021.
2. Địa điểm: Hội trường trụ sở Tổng công ty, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quân Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể:
(i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; (ii) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021; (iii) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; (iv) Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ; (v) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 kế hoạch 2021; (vi) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021; (vii) Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan; (viii) Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý; (ix) Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Điều lệ; (x) Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; (xi) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; (xii) Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT; (xiii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020; (xiv) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Tài liệu Đại hội:
Tài liệu được công bố trên website của Tổng công ty: www.congtrinhduongsat.vn theo quy định và sẽ được phát tại Đại hội cho Quý cổ đông dự họp.
5. Điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần của RCC theo danh sách cổ đông do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2021.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự, Quý cổ đông có thể: i) Gửi phiếu biểu quyết theo quy định về trụ sở RCC chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội; hoặc ii) Lập ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.
- Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền). Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời xin vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức.
Trân trọng.
        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
        CHỦ TỊCH

        Tạ Hữu Diễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây